Geoslovník

Nauč sa základné slovíčka, nech sa medzi geosrandistami nestrápniš. Nie je nič horšie než geofaux pas.

Geofoter

 • tvorca hry GEOFUN, niekedy z nudy kibicuje a niekedy však i dobre poradí

Geohodnosť

 • pozícia v geoarmáde (armáde geosrandistov), ktorá sa určuje podľa počtu získaných geoniek

Geosrandista

 • označenie pre aktívneho hráča či hráčky, ktorý/-á hrá čestne, chrabro a berie všetko s humorom. Geosrandistom môže byť buď GeoFanda, alebo GeoFanka –záleží predovšetkým na pohlaví Smile

Geohra

 • úloha v rámci hry GEOFUN, kde hráč (geosrandista) musí vyvinúť maximálne úsilie na jej splnenie, za čo sú mu podľa úspešnosti následne pridelené geonky na jeho geokonto
 • Pokiaľ ide o zábavnú hru, ide o tzv. geosrandu.

Geofuniť [geofaniť]

 • činnosť, keď geosrandista hrá hru GEOFUN, teda priebežne plní jednotlivé geosrandy a zbiera geonky za ich splnenie. Samotné hranie je vyjadrenie podpory GEOFUNU, preto je možné použiť i výraz geofandiť. Niektorí geosrandisti používajú tiež výraz geosrandiť, ktorý si je možné ľahko pomýliť s výrazom georandiť, čo je spoločné hranie GEOFUNU nezosobášeného GeoFandu a nezosobášenej GeoFanky.

Geofuniť

 • geofuniť tak tvrdo, až to spôsobí ťažké oddychovanie, v podstate teda ide o funenie pri hraní GEOFUNU Smile

Geonky

 • bezhotovostná mena s pomerne stabilným menovým kurzom, ktorá sa priebežne ukladá na hráčovom geokonte

Geokonto

 • účet pre kumulovanie bájnej meny Geonky. Vedenie účtu je zadarmo, k dispozícii je internetové bankovníctvo a infolinka funguje 24/7 okrem víkendov a všedných dní.

Geotričko

 • tričko, ktoré je možné získať buď zadarmo za účasť v hre, alebo nákupom v našom e-shope (pripravujeme)

Geosprievodca

 • virtuálna osoba vo tvojom smartfóne, ktorá ťa bude sprevádzať geosrandou a niekedy i pomáhať pri jeho plnení. Geosprievodca nemusí byť vždy tak úplne virtuálny.

Srandokeška

 • Cache, čiže keška, geolokačnej hry Geocaching, kde sa zároveň nachádza štart geosrandy geolokačnej aplikácie GEOFUN (tzv. keškosranda).

Keškosranda

 • Geosranda, kde sa zároveň nachádza cache, čiže keška, geolokačnej hry Geocaching (tzv. srandokeška).

Geofaux-pas
[geofópá]

 • jednoducho nepríjemnosť, ktorá sa geosrandistovi z času na čas stane, nemala by sa mu však stať pri nesprávnom používaní výrazov z tohto geoslovníka

Geofaktory

 • sú oblasti označujúce náročnosť geosrandy v hodnotách od nula do päť, pričom platí, že čím je číslo vyššie, tým je úloha náročnejšia.

 Geofaktory

 • Fyzický – čím vyššia hodnota, tým viac ťa druhý deň bude bolieť telo, pokiaľ nie si trénovaný, na päťbodovú úlohu sa bude hodiť lepšia obuv, než sú papuče
 • Mentálny – čím vyššia hodnota, tým viac budeš musieť byť pri geosrande pozorný, využívať logiku, dedukciu a pod.
 • Trápnosť – čím vyššia hodnota, tým vyššia prípadná mediálna pozornosť na webe a Facebooku GEOFUNU pri záberoch pri plnení
 • Zábava – čím nižšia hodnota, tým väčšia nuda, ale neboj sa, i pri nule sa budeš baviť

GF

 • je prianie do nového roka hráčov GEOFUNU, ktoré má postupne nahradiť z Francúzska prevzaté spojenie „pour féliciter“ (v preklade „pre šťastie“), pritom v samotnom Francúzsku sa už taký spôsob priania nepoužíva. Označenie je skratkou každého hráča GEOFUNU, teda každej GeoFanky alebo GeoFandu. Je predsa na každom z nás, koľko geosránd počas budúceho roka odohráme a teda aký ten náš budúci rok vlastne bude!