Georegióny

Definícia georegiónu: vymedzené územie (región, oblasť, mesto a pod.), na ktorom sú plošne rozmiestené geosrandy.