Geohodnosti

Koľko geohodností získaš, toľkokrát si geočlovekom!

Upozornenie.Ak chceš informáciám na tejto stránke rozumieť, odporúčame najprv naštudovať náš geoslovník!

Tvoja geohodnosť (pozícia v armáde geosrandistov) sa určuje podľa počtu získaných geoniek, ktoré získavaš v jednotlivých geosrandách (úlohách). Čím viac získaných geoniek, tým vyššia hodnosť.

Vzhľadom na to, že náš Geofoter rozhodol, že geosrandisti sa budú celoživotne vzdelávať, je tak možné, že ti postupne v priebehu času, pokiaľ nebudeš dostatočne geosrandiť, môže i tvoja geohodnosť klesnúť. To je spôsobené tým, že jednotlivé geohodnosti sú dané určeným percentom z celkového súčtu max. geonkových hodnôt jednotlivých geosránd. Ako budú v GEOFUNE pribúdať nové a nové geosrandy, tak sa bude tento celkový súčet zvyšovať a tým sa budú zvyšovať i geonkové hranice pre jednotlivé geohodnosti.

Mám však pre teba dobrú správu. Tvoje hodnosti sa budú ukladať vždy k poslednému dňu mesiaca. Budeš tak mať možnosť sa spätne pozrieť, aký slabý si bol geosrandista v minulosti. Predpokladáme totiž, že hneď ako GEOFUN začneš hrať, natoľko ťa chytí, že budeš v rebríčku geohodností len a len stúpať Smile

Ďalšie hodnosti a ocenenia máš možnosť získavať v rámci jednotlivých regionálnych a tematických hier v rámci GEOFUNU. Tie budú často súvisieť i s rôznymi odmenami, cenami a pod.

1.

Geovojak

min. 0 geoniek
Hodnost Geovojak. Armáda sa bez vojakov nezaobíde, nechceš však na geohodnosti ešte trochu zapracovať?

2.

Geodesiatnik

min. 729 geoniek
Hodnost Geodesiatnik. V dobe husitskej desiatnik velil 10 ozbrojeným vozom, ty síce ako geodesiatnik nikomu veliť nebudeš, ale už nie si vojak a si na ceste čoskoro povýšiť…

3.

Geoseržant

min. 1824 geoniek
Hodnost Geoseržant. Si čatár a seržant zároveň, pretože čatár je seržant a seržant je i čatár…

4.

Geopráporčík

min. 3648 geoniek
Hodnost Geopráporčík. Stal si sa poddôstojníkom, a to už je čo povedať…

5.

Geoporučík

min. 7297 geoniek
Hodnost Geoporučík. Vitaj medzi dôstojníkmi!

6.

Geokapitán

min. 9121 geoniek
Hodnost Geokapitán. Pred francúzskou revolúciou bol kapitánom obvykle šľachtic, ktorý si kúpil právo velenia od predchádzajúceho držiteľa tohto práva. Neboj sa, ty o svoje geonky za túto geohodnosť neprídeš, v GEOFUNE žiadne kupovanie hodností nie je možné!

7.

Geomajor

min. 10945 geoniek
Hodnost Geomajor. Tak teraz už tu nie si pre srandu králikom, geomajor!

8.

Geoplukovník

min. 14594 geoniek
Hodnost Geoplukovník. Začínam si myslieť, že to azda i niekam dotiahneš, geoarmáda potrebuje viac ľudí, ako si ty!

9.

Geogenerál

min. 18242 geoniek
Hodnost Geogenerál. Tzv. „džidži“ – tvrdou prácou si sa vypracoval až na takúto zodpovednú funkciu, na vrchol ti zostáva posledný, ten najťažší krôčik…

10.

Geomaršál

min. 21891 geoniek
Hodnost Geomaršál. Najvyššia armádna pozícia, ktorú si mohol dosiahnuť, gratulujeme!